Outdoor Avcılık Balıkçılık Sektörü Çevrimiçi Fuar ve Etkinlikleri

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah sahibi olmak, tüm devletler tarafından, kimisinde daha sert kimisinde daha esnek de olsa belirli yasalarla kurallara bağlanmıştır. Elbette durum Türkiye’de de bundan farklı değil.

Ülkemizde silah ruhsatı alırken yerine getirilmesi gereken prosedürler 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve ona bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanmasını Gösteren Yönetmelik” çerçevesinde uygulanır.

Peki silah ruhsatı nasıl alınır, hangi evrak ya da belgelere ihtiyaç duyulur?

Öncelikle farklı türdeki ateşli silahlar için farklı ruhsat türleri olduğunu belirtmekte yarar var. Bunlar yivli silah olarak nitelendirilen tabancalar ve yivsiz silah kategorisine giren av tüfekleri için alınan ruhsat türleridir. Bu ruhsatların mahiyeti her ne kadar farklı olsa da ruhsat alımı sırasında uygulanan prosedürler birbirine çok yakındır. Fakat biz yine de her iki ruhsat için gerekli olan evrak ve belgeler ile uygulamaları ayrı ayrı aktaracağız.

Detaylara geçmeden önce, silah ruhsatı başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 21 yaşını doldurmuş olmak ve yukarıda adı geçen yönetmelikteki şartları taşıyor olmak gerektiğini belirtelim. Siz de bu şartları karşılıyorsanız silah ruhsatı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tabanca ruhsatı için hangi belgeler gerekir?

Türkiye’de tabanca sahibi olabilmeniz için öncelikle ruhsat almanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekense, mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte, bulunduğunuz yerleşim yerinde ruhsat vermeye yetkili mercilere başvurmak. Bu merciler, ikamet adresine göre ilçe emniyet müdürlükleri ya da jandarma komutanlıkları olabilir.

Başvuru sırasında,

a) İlgili makama hitaben kaleme alacağınız dilekçeyi,

b) Bir adet yarım kapak karton dosyayı,

c) Nüfus cüzdanınızın aslını,

d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu,

e) 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınızı,

f) Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 5.000 (beş bin) lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

g)300 TL tutarında Silah Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu,

Başvurunun ardından, ilgili makam tarafından yapılacak tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde valilik onayıyla silah satın alma belgenizi alabilirsiniz. Silah satın alma işlemlerinizi ise bu belgeyle MKEK kurumundan gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Ruhsatınızı alındıktan sonra bir yıl içinde tabancanızı satın almalısınız. Aldığınız silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gün.

Unutmamanız gereken, silah ruhsatının onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olduğu. Bu nedenle ruhsatınızı her beş yılda bir yenilemelisiniz.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerden ulaşabilirsiniz.

Av tüfeği ruhsat işlemleri…

Av tüfeği satın alma ruhsatı talebinize ilişkin olarak, bulunduğunuz yerleşim yerinde ruhsat vermeye yetkili mercilere başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru sırasında,

a) İlgili makama hitaben kaleme alacağınız dilekçeyi,

b) Yarım kapak karton dosyayı,

c) Nüfus cüzdanınızın aslını,

d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu,

e) 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınızı yanınızda bulundurmalısınız.

Unutmayın! Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi size yalnızca taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunup “Avlanma Kartı” almalısınız.

Satın Alma Belgesi ile avlanamazsınız; tüfeğinizi serbestçe taşıyabilmek içinse ruhsatınıza kaydettirmeniz gerekir.

leave your comment


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir