“Avın sahibi gerçek avcılar, tüm kişi ve kurumlardan çok daha fazla doğayı, çevreyi ve içinde bulunan yaban yaşamını seven ve korumaya çalışanlardır.”
Derneğimiz avcılığın ve atıcılığın kendisine has bir Ata Sporumuz olduğuna inanarak ve bu inançla doğal çevreye zarar vermeden ekolojik dengeyi bozmadan bilinçli avlanmayı ve avlanma tekniklerinin çağdaş anlamda yaygınlaşmasına katkı yapmayı ve bilinçsiz avlanmanın ve de doğal çevre ile ekolojik dengenin bozulmasının önlenmesine yönelik eğitici, öğretici ve tanıtıcı çalışmalarda bulunmak ve avlanmayı yalnız olarak yapmakta olan kimseleri bir araya toplamak ayrıca, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve atıcılık sporunun yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak kent,bölge ve dolayısıyla Türk sporuna çağdaş spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan;
Atıcılık sporu branşlarında her türlü sportif faaliyetlere, üyelerin ve sportif faaliyetlere katılacak sporcuların fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, böylece Türk sporuna ruhsal ve bedensel, sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek suretiyle kazandırmak, yasalar ve kulüp bütçe imkanları ölçüsünde üyeler arasında her türlü yardımlaşma, dayanışma, birlikte beraberliği sağlamaktır
not found

Location

null, Turkey

not found