Misyonumuz

      Bütün dünyada olduğu gibi Ülkemiz dahilinde de avcılık, atıcılık, araç ve gereçlerinin sportif amaçla kullanımını yaygınlaştırmak ve bu amaçla atış poligonları açmak ve işletmek, dünya genelindeki teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak ülkemizde faaliyet gösteren  tüm patlayıcı maddeler, patlayıcı madde depo sahipleri ve piroteknik maddeler (Havai Fişek) üreticileri, İthalat, İhracat, Satıcıları ile ve Tüketici talepleri doğrultusunda genel olarak  gerek üretim gerekse  taşıma, depolama ve güvenlik teknolojileri bakımından Ülkemiz  silah ve patlayıcı sektörünün gelişimini sağlayarak ihracat anlamında ülke ekonomisine katkı sağlamak ve bu gelişmelere paralel olarak ilgili mevzuat hükümlerinde de yeni düzenleme ve değişiklik öneri ve tekliflerinde bulunmak  amacı ile 14.02.1992 tarihi itibarı ile derneğimizin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

    Günümüzde artan nüfusa ve ıslah edilerek kullanıma sunulan avlakların artışına bağlı olarak avcı sayısında ve buna paralel olarak av fişeği tüketiminde de önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. Artan ihtiyacın karşılanmasına yönelik ülkemizdeki silah, mühimmat ve patlayıcı madde sektörünün yüksek bir ivmeyle hızlı bir gelişim gösterdiği, buna paralel olarak gerek üretim gerekse yurtiçi -yurtdışı satış, ihraç ve ithalat rakamlarında ciddi bir artış olduğu görülmektedir.

     Bu gelişmelere paralel olarak ,Derneğimiz avcılık, atıcılık, sportif balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, dünya çapında atıcılar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası müsabakalara iştirak etmek, müsabakalar tertip etmek ve bunların standartlarını belirlemek, üyelerine her çeşit araç ve gerecin temininde yardımcı olmak, poligonlar, üretme istasyonları, müsabaka sahaları ve avlak kurmak, federasyona üye olarak atıcı yetiştirmeye yönelik yoğun bir  gayret ve çaba içerisinde hareket etmektedir.

Vizyonumuz

      Doğal dengeyi ayakta tutan unsurların yok olması sonucu doğanın ve yaban hayatın olumsuz etkilenişin bilincinde olan derneğimiz, bu amaçla olumsuzlukları engellemeye yönelik fauna ve florayı korumakla da kendini yükümlü saymakta,yapılan tüm bu çalışmalar kapsamında bu durum derneğimizce önemle dikkate alınmaktadır.

     SİSİAD, Ülkemiz Silah ve Patlayıcı Maddeler Sektörünü küresel ölçekte rekabet eden, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olabilecek bir seviyeye yükseltmek amaç ve vizyonu ile tüm gücüyle çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edecektir.

not found

Location

Mebusevleri Mah. Anadolu Meydanı Anıt Cad. Şafak Apartmanı No:8 Kat:5 Daire:9 Çankaya / Ankara

not found