PAMSAD
Patlayıcı Madde Sanayicileri Derneği
Kuruluşunuzun da yer aldığı ve 1987 yılında tekel dışı bırakılan ticari patlayıcı madde sektörü, o tarihten günümüze hem üretim hem de kullanım alanında çok hızlı gelişme göstermiştir. Bunun sonucu olarak sektöre hizmet eden üretim, dağıtım veya hizmet alt birimlerinde çok sayıda kişi ve kuruluş ortaya çıkmıştır.

Genişleyen patlayıcı camiasının, çağdaş ülke standartları açısından örgütlenmesi, zorunluluk haline gelmiş ve bu amaçla sektörün önde gelen yedi kuruluşları ile 22.01.2015 tarihinde Ankara’da, 06-118-059 sicil nolu “Patlayıcı Madde Sanayicileri Derneği (PAMSAD)” kurulmuştur.

Derneğimiz Dünya çapındaki Patlayıcı Madde İmalatçılarının tecrübelerinden istifade ederek, patlayıcı maddelerin insanlar, varlıklar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini engellemek suretiyle faydalı kullanımını yaygınlaştırmayı amaç edinen SAFEX International’a, Avrupa Patlayıcı Mühendisleri Federasyonu EFEE’ ye (European.Federation of Explosives Engineers ) Türkiye Ulusal Temsilciliği ve ISEE’ ye ( International Society of Explosive Engineers) üyedir.

not found

Location

Ankara, Turkey

not found