İNEGÖL AMATÖR-SPORTİF OLTA BALIKÇILARI VE

DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (İNOBDER)

Derneğimizin kuruluş süreci;

İlçemiz İnegöl ve çevresi baraj, göl, akarsu, dere gibi su kaynakları açısından iyi bir potansiyele sahip olmakla beraber, bu alanlarda endemik türler dahil bir çok canlı türü yaşamaktadır. Gelecek nesillerin de bu güzelliklerden faydalanması ve korunması için her birey üzerine düşeni yapmak zorundadır.

Amatör olta balıkçılığına gönül vermiş birkaç arkadaş olarak yıllarca doğaya sahip çıkan derneklerin, kulüplerin ve değerli şahısların çalışmalarını gıpta ile izledik. Bizler de kendi bölgemizde bir şeyler yapabiliriz düşüncesi ile sosyal medyada amatör olta balıkçılığı grubu kurarak bilinçlendik ve bilinçlendirdik. Bir süre sonra ulaşabildiğimiz kitle azımsanmayacak seviyede olsa da bizlere yetersiz geldi. Bursa ve çevre illerde bulunan Amatör Olta Balıkçıları Dernek üyeleri dostlarımızla bilgi alışverişi ve destek alarak kısa adı İNOBDER olan İnegöl Amatör-Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğini kurmaya karar verdik.

Amacımız;

Doğanın ve sucul hayatın korunmasını sağlamaktır. Bunun için ülkemizin doğasını korurken doğada bıraktığımız ayak izlerini azaltmak ve geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara yaşanabilir bir doğa ve sucul hayatı bırakmak için çalışıyoruz.

İNOBDER derneği engelli-engelsiz, yediden yetmişe bir çok bireyi doğada balık tutmanın sihirli dünyası ile buluşturmayı, tebliğe uygun olarak bilinçlendirmeyi, tanıtmayı amatör ve sportif olta balıkçılığını sevdirmeyi amaç edinmiştir.

Su ürünleri doğal yaşam alanını korumak, kollamak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçip eğitim seminerleri düzenlenmesini sağlamak,

Yasadışı yollarla balık avcılığı yapılmasını engelleyici çalışmalarda bulunmak,

Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

İl ve ilçemizde korunmuş yeni avlaklar kazandırmak,

Kurallara uygun vicdanlı bir amatör balıkçılık geleneği oluşturmak için çalışmaktır…

İNEGÖL AMATÖR-SPORTİF OLTA BALIKÇILARI VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (İNOBDER)

12.02.2020 tarihi itibariyle resmi kimliğine kavuşmuştur.

Hayırlı olmasını diliyoruz.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

Engin AKTAY (Yön.Kur.Başkanı)

Murat SORGUÇ (Yön.Kur.Baş.Yrd.)

Hüseyin KAHRAMAN (Sekreter)

Ertan GÜNEY (Vezne)

Nejat BALİ (Kurucu Üye)

Erdem HANBARLI (Kurucu Üye)

Bülent SAVAŞCI (Kurucu Üye)

Alican ÖZTÜRK (Kurucu Üye)

Taner ALBAYRAK (Kurucu Üye)

not found

Location

Türkiye

not found