AYHAK Türkiye’deki tüm avcı kuruluşların en üst çatı sivil toplum kurumudur.
Avcılık ve Av-yaban hayatı Koruma Konfederasyonu-AYHAK tüm avcılarımızın saygınlığını esas alan bir çizgide, Avcılarımızın hak ve hukukların korunması, bu amaçla avcı kuruluşlarının birlik içerisinde hareket etmesinin sağlanması, Türkiye koşullarına uygun avcılarımızın isteklerinin dikkate alındığı bir avcılık sisteminin kurulması ve bu sisteminin kurulması ile yönetiminde tüm avcı sivil toplum kuruluşları ile etkin görev almayı hedefleyen, bunun için gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılmasını amaçlayan, bu doğrultuda üniversiteler, sivil toplum kurumları, görsel ve yazılı basın, sosyal medya, siyasi kurumlar ve kişiler ile Bakanlık arasındaki diyalogların kurulmasını, kamuoyu oluşturulmasını ve bu tüm girişimlerden av, avcı ve doğa için yararlar sağlanmasını hedefleyen avcı üst kuruluşudur.
Türk Avcısı, köklerini kadim tarihinden alan tüm dünya’da avcılığın yaygınlaşmasını sağlayan bilgi, birikim, tecrübe, gelenek ve örf-adetlere sahip örnek kişiliktir. Kaybolan bazı değerlerimizin yeniden kazanılması, örf -adet ve geleneklerimizin güncellenerek devamlılığı, avcılar arasındaki güçlü bağların saygı ve sevgi çerçevesinde anlam bulmaya devam etmesinin temini ve tüm dünya ya örnek bir rol-model olma yolunda güçlü bir avcı imajı için tüm avcılarımızın işbirliği ve çabasını önemsiyor ve destekliyoruz. AYHAK
not found

Location

Türkiye

Kolaylıklar

  • Arcades
  • Art Galleries
  • Cultural Center
  • Festivals
  • Museums
  • Music Venues
  • Stadiums & Arenas
  • Street Parking
not found