Avcılık; bir hastalık değildir çünkü hastalıkların iyileşme ihtimalleri vardır. Avcılık bir tutkudur ve tutkuların iyileşme ihtimali yoktur!
Dönüşü olmayan bir yoldur.

not found

Location

not found